Thầy giáo và học trò bên Cây đàn Piano

Đã gửi: 3 tháng trước
Thầy giáo và học trò cưng đang ở bên cạnh là 1 cây đàn Piano. Họ học nhạc đó. Nhưng giờ này có lẽ không phải là lúc họ học tập. Nhưng cũng không phải, học ở đây là học tập về sự sung sướng chứ không phải nhạc lý.

Danh mục hàng đầu