Cô gái chạy bộ và chàng trai may mắn

Đã gửi: 3 tháng trước anh trai sex tây sêx châu âu
Đang chạy bộ vô bị trật khớp chân, cô gái vô tình được một anh cao to hỏi giúp đỡ, khi biết cô gái không thể tự đi được, chàng trai đã xin cõng cô gái đi một đoạn và cõng luôn về nhà chàng trai để "bôi thuốc" cho chân cô gái. Tinh bắn đầy mồm

Danh mục hàng đầu