Hiếp dâm cô bạn vì không cho nhìn bài

Nội dung tập phim sex hay kể về giờ làm bài kiểm tra của 1 lớp học, do không làm được bài nên 1 cậu con trai đã cố quay cóp bài của bạn nữ và bị bạn ấy méc thầy giáo. Chính vì thế nên cậu ta ôm hận, sau tiết kiểm tra cậu rủ thêm 2 thằng bạn canh lúc mọi người về hết chỉ còn lại cô bạn kia đã chặn đường và hiếp dâm cô ấy.

Danh mục hàng đầu